Telefon İkonu

Hakkımızda

Başkent Psikoloji, 2020 yılı Ağustos ayında İrem Nur TOPRAK tarafından Ankara’nın Çankaya ilçesinde kurularak deneyimli psikologlar eşliğinde psikoloji alanında kapsamlı olarak danışmanlık hizmeti vermeye başlamıştır.

Başkent Psikoloji, bilimsel verilere dayalı yöntemler ile etik ilkeler çerçevesinde toplum ruh ve beden sağlığı hizmetine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.


TEMEL DEĞER VE İLKELERİMİZ
Genel Etik İlke ve Kurallar çerçevesinde;

1) Yetkinlik / Yeterlilik: Bir psikoloğun yetkin ve yeterli olabilmesi için öncelikle uygun yasal eğitimi almış olması gerekir. Lisans eğitimi bu meslekte yeterli olmamaktadır. Psikolog, yetkinliğini korumak ve geliştirmek amacıyla alanındaki bilimsel gelişmeleri ve gerekli eğitimleri takip etmelidir. Eğer bir psikolog bir konuda yetkin olmadığını düşünüyorsa, o konuda yetkin bir meslektaşına yönlendirme yapmalıdır. Her psikoloğun farklı bir alanda uzmanlaştığı unutulmamalıdır.

2) Yararlı Olmak ve Zarar Vermemek: Psikologlar, psikolojik bilgilerini ve verdikleri danışmanlığı danışanları için en yüksek yararı gözetecek şekilde planlamalı ve onların zararına bir uygulama yapmaktan kaçınmalıdır. Bu tüm psikologların en temel etik ilkelerinden biridir. Psikoloji bilgilerini ya da yaptıkları uygulamayı kötüye kullanmamalıdır. Aynı zamanda psikologlar kişilerin temel hak ve özgürlüklerine, onurlarına, dünya görüşlerine, cinsel tercihlerine, dini inançlarına, ahlak kurallarına, değerlerine, sınırlarına saygı göstermelidir. Yetkinliklerini bu kişilere zarar vermek, onlardan zorla bilgi almak ya da insanlara itiraf ettirmek için zorlamak, cinsel, fiziksel veya psikolojik tacizde bulunmak ve onları yönlendirmek için kullanmamalıdır. Danışanlar için psikolog seçiminde son derece önemlidir.

3) Sorumluluk: Psikolog, mesleki sorumluluklarının bilincindedir ve uygulamalarının sonuçlarından sorumludur. Psikolog, danışanından edinmiş olduğu bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür. Fakat gizlilik ilkesi, danışanın kendisine veya başkalarına yönelik bir zarar vermiş ya da verecek olma durumunda ihlal edilebilir.

4) Dürüstlük: Psikolog, kendisini doğru tanıtmalıdır. Psikologlar psikolojik destek süresince doğruluk, dürüstlük ve tarafsızlık ilkelerini benimsemelidir. Danışanlarını yanıltmaktan, kandırmaktan ya da aldatmaktan kaçınmalıdır. Bu noktada danışana belirsiz vaatlerde bulunmamalı, doğru ve dürüst bilgilendirmeler yapmalıdır. Psikolog seçimi yaparken dürüstlük ilkesine dikkat edin.

5) İnsan Haklarına Saygı ve Ayrımcılık Yapmama: Psikolog, her durumda insan haklarına saygı gösterir. Yaş, cinsiyet, cinsel kimlik, cinsel tercih, din, mezhep, engelli, ekonomik düzey gibi konularda ayrımcılık yapmaz ve adaletli olur. Onların özgürlük ve seçim haklarına saygı duyar. Ancak bu aşamada kişilerin hayat akışlarının iyiliği ve sağlıklı olması için onlara doğru yolu gösterir.

BAŞKENT PSİKOLOJİ

Size iyi gelecek!

Adres

Ankara/Çankaya
Cevizlidere Mahallesi
1218.Cadde No: 2/22

İletişim
  • E-Posta:
    iletisim@baskentpsikoloji.com
  • Telefon: (0850) 550 51 52

Başkent Psikoloji