Psikolog
Beste GÜVEN

Başkent Psikoloji bünyesinde

Beste GÜVEN

Beste GÜVEN, lisans eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikoloji bölümünde onur derecesiyle tamamlamasının ardından Gelişim Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programı ile eğitim sürecine devam etmiştir. Öğrenimi süresince gönüllü projelerde, akademik araştırma ve sempozyumlarda aktif rol almış, terapi sürecini destekleyici eğitim ve atölye çalışmalarıyla mesleki gelişimine katkıda bulunmuştur.
Mesleki kariyeri boyunca danışmanlık merkezlerinde bireysel, çift ve grup terapisi süreçleri yürütmüştür. Yanı sıra özel eğitim merkezinde özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin kabul, uyum ve adaptasyon süreçleri ile ilgili çalışmalar yapmıştır. İlgi alanı olan spor psikolojisi alanında ODTÜ Spor Kulüpleri’nde spor psikoloğu olarak performansı artırma ve performans önündeki engelleri kaldırma üzerine sporcularla çalışmıştır.
Prof.Dr. Hürol Fışıloğlu’nun teorik, uygulamalı ve süpervizyon sürecini kapsayan Aile ve Evlilik Terapisi eğitimini tamamlayarak çift terapilerini İlişki Pusulası Modeli ile yürütmeye devam etmektedir. Bireysel terapi sürecine eğitimlerini Dr. Nevin Dölek ile tamamladığı Çözüm Odaklı Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi ekolleri ile sürdürmektedir. Uygulayıcı sertifikalarına sahip olduğu kişilik testleri, gelişimsel değerlendirme testleri, zeka testleri, kaygı-depresyon ölçekleri ile görüşmelerini bütüncül bir şekilde tamamlamaktadır.
Bireysel ve aile-çift görüşmelerine Başkent Psikoloji bünyesinde devam etmektedir. 

Psikolog Beste GÜVEN

Çalışma Alanları

 • Çift Terapisi
 • Kaygı Bozuklukları ( Özgül Fobi, Sosyal Fobi, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Ayrılma Kaygısı Bozukluğu )
 • Depresyon
 • Öfke Problemi ve Yönetimi
 • Özgüven Problemleri
 • Madde Bağımlılığı
 • Çocuklarda Davranış Problemleri – Aile Danışmanlığı
 • Özel Gereksinimli Bireyler – Uyum Adaptasyon Süreçleri
 • Sporcu Psikolojisi (Performansın önündeki engeller ve performans iyileştirme)

Uyguladığı Testler

 • MMPI Kişilik Envanteri
 • SCL- 90 Psikolojik Belirti Tarama Testi
 • Beck Depresyon Ölçeği
 • Beck Anksiyete Ölçeği
 • Rorschach Mürekkep Testi
 • WISC-R ( Weschler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği )
 • Çocuk Değerlendirme Testleri
 • AGTE Ankara Gelişim Tarama Envanteri
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
 • Metropolitan Okul Öncesi Olgunluk Testi
 • Good-Enough Harris Bir Adam Çiz Testi
 • S.D. Porteus Labirentler Testi
 • PEABODY Resimli Kelime Tanıma Testi
 • Gessel Gelişim Figürleri Testi
 • Cattel Zeka Testi
 • Frostig Gelişimsel – Görsel Algı Testi
 • Kent E.G.Y Testi
 • D2 Dikkat Testi
 • Frankfurter Dikkat Testi 
 • Hikaye Tamamlama
 • Cümle Tamamlama
 • Çocuklar için Depresyon Ölçeği
 • Çocuklar için Kaygı Ölçeği
 • ETEÇOM (Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı)
 • GOBDÖ (Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği)
 • IVO-ODS (Otizm Spektrum Bozukluğu Kapsamlı Değerlendirme Seti

                     
BAŞKENT PSİKOLOJİ

Size iyi gelecek!

© Copyright 2020 Pandabilisim.com - All Rights Reserved